OM FONDEN

DA/LO Udviklingsfonden er oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) i 1973.

Landsorganisationen i Danmark (LO) er forbundenes hovedorganisation. Gennem LO samarbejder forbundene om den fælles, overordnede og kontinuerlige interessevaretagelse. Hermed bidrager LO og forbundene i fællesskab til:

  • At skabe resultater for medlemmerne i forhold til deres løn- og arbejdsvilkår, uddannelsesbehov og indflydelsesmuligheder på arbejdspladsen.
  • At udvikle og forankre aftalemodellen på arbejdspladsen, lokalt, nationalt og internationalt.
  • At tage medansvar for samfundsudviklingen baseret på solidaritet og retfærdighed med det udgangspunkt, at de individuelle muligheder skabes gennem et stærkt fællesskab.

Forbundene er suveræne og varetager deres medlemmers interesser over for modstående arbejdsgivere og myndigheder, samt servicerer medlemmerne i forhold til deres konkrete ønsker og behov. Kartellerne henhører under forbundene.

LO’s rolle knytter sig altovervejende til den fælles overordnede, kontinuerlige kort- og langsigtede interessevaretagelse gennem aftalemodellen, og dens relation til det politiske system – også kaldet den danske model.

I relation til aftalesystemet, indbefatter dette såvel aftale- og overenskomstindgåelse, som behandling af strid i det fagretlige system.