Om persondata

I DA/LO Udviklingsfonden har vi fokus på persondata og prioriterer området højt, så alle data vi behandler beskyttes efter de gældende sikkerhedsmæssige og dataretlige regler i forhold til databeskyttelsesloven og (persondataforordningen) GDPR. På denne side kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvilke oplysninger behandler DA/LO Udviklingsfonden?

Formålet med DA/LO Udviklingsfonden er at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. Der opkræves bidrag hos de bidragspligtige virksomheder hvert halve år for det foregående halvår. Satsen fastsættes i mæglingsforslaget.

Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi har om dig, og vi har tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt og efter de regler, der er i lovgivningen. Vi indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan udføre de administrative opgaver, som vi har.

Der behandles følgende oplysninger:

 • Navn på virksomhed
 • Adresse
 • CVR-nr./SE-nr.
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Kontaktpersoner
 • Indberetninger og betalinger
 • IP-adresse for indberetning

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesloven og persondataforordningen, jf. således forordningens artikel 6, stk. 1, litra c, e, f, og databeskyttelseslovens §6 og §12.

Personoplysninger kan videregives til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til DA/LO Udviklingsfonden. Videregivelse kan ske til:

 • DA's medlemsorganisationer
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidl. LO)
 • Inkassoadvokat

DA opbevarer kun oplysninger i DA/LO Udviklingsfonden så længe, det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Desuden har du ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til, så du kan sikre dig, at de oplysninger, som vi behandler, er rigtige, og at behandlingen er lovlig.

Du har krav på at få faktuelle fejl rettet, oplysninger slettet eller behandlingen begrænset, hvis vi har forkerte oplysninger om dig, eller hvis vi ikke er berettiget til at behandle de pågældende oplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os i vores åbningstid på telefon 33 38 94 00 eller via vores kontaktformular.

Er du uenig i den måde, DA/LO Udviklingsfonden behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over DA/LO Udviklingsfonden’s behandling af personoplysninger. Er du uenig i DA/LO Udviklingsfonden’s håndtering af din sag, skal du i stedet kontakte DA/LO Udviklingsfonden direkte.