OM FONDEN

DA/LO Udviklingsfonden er oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) i 1973.

LO anvender sammen med medlemsforbundene sin andel af midlerne til uddannelsesaktiviteter for sine tillidsvalgte under overskriften Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU).

Her er lidt om det praktiske i forbindelse med deltagelse i kurserne:

Som tillidsvalgt skal du søge om at komme på kursus hos din fagforening. Her kan du også tale med en kursusvejleder, der kan råde, vejlede og hjælpe dig med at planlægge et relevant kursusforløb, som giver dig det størst mulige udbytte af din faglige uddannelse.

Gennem din fagforening bliver der betalt for kurset, opholdet og forplejningen. En del af omkostningerne er allerede betalt gennem dit medlemskontingent til forbundet. Den øvrige del dækkes af Fagbevægelsens Uddannelsesfond. Fagforeningen kan også råde dig med hensyn til diæter, tabt arbejdsfortjeneste og transport, da reglerne er forskellige fra forbund til forbund.

LO's FIU-sekretariat

Tue Jensen, Konsulent

Ellen Dørge, Sekretær

E-mail: uddannelsesfonden@lo.dk