Om persondata

DA/LO Udviklingsfonden er oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem DA og LO i 1973.

Hovedformålet med DA/LO Udviklingsfonden er at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet.

Der opkræves bidrag hos de bidragspligtige virksomheder hvert halve år for det foregående halvår. Satsen fastsættes i mæglingsforslaget.

Der behandles følgende oplysninger:

 • Navn på virksomhed
 • Adresse
 • CVR-nr./SE-nr.
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Kontaktpersoner
 • Indberetninger og betalinger
 • IP-adresse for indberetning

Personoplysninger kan videregives til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til DA/LO Udviklingsfonden. Videregivelse kan ske til:

 • DA's medlemsorganisationer
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidl. LO)
 • Inkassoadvokat

DA opbevarer kun oplysninger i DA/LO Udviklingsfonden så længe, det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.