Gå til hovedindhold

Hvordan beregnes bidraget ...?

Gå til søgning
Forsiden
Udviklingsfonden
Dansk Arbejdsgiverforening
Landsorganisationen i Danmark
Om FIU
Vejledning / FAQ
  

Master_top_navigation
 
Forsiden | Udviklingsfonden | Dansk Arbejdsgiverforening | Landsorganisationen i Danmark | Om FIU | Vejledning / FAQ
 
Forsiden > Vejledning / FAQ > Hvordan beregnes bidraget ...?
Forsiden > Vejledning / FAQ > Hvordan beregnes bidraget ...?

Hvordan beregnes bidraget?

Bidraget for 2017 udgør 42 øre pr. præsteret arbejdstime.

Det svarer til 59 kr. om måneden pr. fuldtidsansat eller 354 kr. for et halvår pr. fuldtidsansat.

Antallet af bidragspligtige timer opgøres for det halvår, der er angivet på indbetalingskortet.

Alle bidragspligtige timer skal medregnes, det vil sige overarbejdstimer, flexjob, ungarbejdere, efterlønsmodtagere, m.v.

Der skal også betales bidrag for medarbejdere, der er uorganiserede eller medlem af andre fagforbund.

Tilsvarende skal fravær fratrækkes, det vil sige sygdom, barselsorlov, anden orlov, m.v.

Medarbejdere i jobtræning er ikke bidragspligtige, medmindre der i ansættelsesbeviset står, at medarbejderen følger overenskomsten.

Medarbejdere der udfører deres arbejde i Grønland, er ikke bidragspligtige.

 

Regneeksempel – arbejdstimer
Virksomheden har for perioden opgjort antallet af samlede præsterede timer i virksomheden til 3.000 timer:

3.000 timer x 0,42 kr. = 1.260 kr.

Regneeksempel - fuldtidsansatte
Virksomheden har i perioden haft 7 fuldtidsansatte:

7 ansatte x 59 kr. x 6 måneder = 2.478 kr.

Regneeksempel – fuldtidsansatte og deltidsansatte
Virksomheden har i perioden haft 3 fuldtidsansatte og
2 deltidsansatte på hver 30 timer pr. uge:

(3 ansatte x 59 kr. x 6 måneder) + (2 ansatte x (30/37 timer x 59 kr.) x 6 måneder = 1.636 kr.

 

Satser for tidligere perioder
For lønperioder i 2017, 2016 og 2015 er satsen 42 øre pr. time - eller 59 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

For lønperioder i 2014 og 2013 er satsen 40 øre pr. time - eller 56 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

For lønperioder i 2012 og tidligere er satsen 36 øre pr. time - eller 52 kr. om måneden pr. fuldtidsansat.

 

  Print sidens tekst

Beregn dit bidrag for andet halvår 2017.

Antal medarbejdere


Arbejdstimer pr. uge


Samlet bidrag:

DA/LO Udviklingsfonden  |  Vester Voldgade 113  |  1790 København V  |  Tlf. 33 11 36 88  |  E-mail: dalo@da.dk  |  CVR nr. 14610391