Gå til hovedindhold

Udviklingsfonden

Gå til søgning
Forsiden
Udviklingsfonden
Dansk Arbejdsgiverforening
Landsorganisationen i Danmark
Om FIU
Vejledning / FAQ
  

Master_top_navigation
 
Forsiden | Udviklingsfonden | Dansk Arbejdsgiverforening | Landsorganisationen i Danmark | Om FIU | Vejledning / FAQ
 
Forsiden > Udviklingsfonden
Forsiden > Udviklingsfonden

DA/LO Udviklingsfonden

Udviklingsfonden er oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem DA og LO i 1973.

Hovedformålet med DA/LO Udviklingsfonden er at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. LO og DA vil følge udviklingstendenser, som udfordrer den danske model, og i den forbindelse arbejde for at modvirke social dumping.

Fondens midler anvendes til:

a) Effektivisering og videreudvikling af samarbejds- og konfliktløsningssystemet på hovedorganisationsniveau inden for DA/LO området samt opfølgning på især EU- og globale udviklingstendenser, der udfordrer den danske model.

b) Oplysnings- og uddannelsesformål, herunder for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter på DA/LO området.

I 1973 blev arbejdsgiverne pålagt at betale 1 øre pr. præsteret arbejdstime. I mæglingsforslaget til overenskomstforhandlingerne i 2017 blev bidragssatsen fastsat til 45 øre pr. time.

De indkomne beløb fordeles mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO). DA modtager 25 procent og LO 75 procent.

 

  Print sidens tekst

DA/LO Udviklingsfonden  |  Vester Voldgade 113  |  1790 København V  |  Tlf. 33 11 36 88  |  E-mail: dalo@da.dk  |  CVR nr. 14610391