Gå til hovedindhold

Landsorganisationen i Danmark

Gå til søgning
Forsiden
Udviklingsfonden
Dansk Arbejdsgiverforening
Landsorganisationen i Danmark
Om FIU
Vejledning / FAQ
  

Master_top_navigation
 
Forsiden | Oplysnings- og uddannelsesfonden | Dansk Arbejdsgiverforening | Landsorganisationen i Danmark | Om FIU | Vejledning / FAQ
 
Forsiden > Landsorganisationen i Danmark
Forsiden > Landsorganisationen i Danmark

Landsorganisationen i Danmark

Landsorganisationen i Danmark (LO) er forbundenes hovedorganisation. Gennem LO samarbejder forbundene om den fælles, overordnede og kontinuerlige interessevaretagelse. Hermed bidrager LO og forbundene i fællesskab til:

·     At skabe resultater for medlemmerne i forhold til deres løn- og arbejdsvilkår, uddannelsesbehov og indflydelsesmuligheder på arbejdspladsen.

·     At udvikle og forankre aftalemodellen på arbejdspladsen, lokalt, nationalt og internationalt.

·     At tage medansvar for samfundsudviklingen baseret på solidaritet og retfærdighed med det udgangspunkt, at de individuelle muligheder skabes gennem et stærkt fællesskab.

Forbundene er suveræne og varetager deres medlemmers interesser over for modstående arbejdsgivere og myndigheder samt servicerer medlemmerne i forhold til deres konkrete ønsker og behov. Kartellerne henhører under forbundene.

LO’s rolle knytter sig altovervejende til den fælles overordnede, kontinuerlige kort- og langsigtede interessevaretagelse gennem aftalemodellen og dens relation til det politiske system – også kaldet den danske model.

I relation til aftalesystemet indbefatter dette såvel aftale- og overenskomstindgåelse som behandling af strid i det fagretlige system.

  Print sidens tekst

DA/LO Udviklingsfonden  |  Vester Voldgade 113  |  1790 København V  |  Tlf. 33 11 36 88  |  E-mail: dalo@da.dk  |  CVR nr. 14610391