Gå til hovedindhold

Forsiden

Gå til søgning
Forsiden
Udviklingsfonden
Dansk Arbejdsgiverforening
Landsorganisationen i Danmark
Om FIU
Vejledning / FAQ
  

Master_top_navigation
 
Forsiden | Udviklingsfonden | Dansk Arbejdsgiverforening | Landsorganisationen i Danmark | Om FIU | Vejledning / FAQ
 

Andet halvår 2017

Girokort for andet halvår 2017 blev sendt i uge 7.

Betalingsfristen var den 5. marts 2018.

 

DA/LO Udviklingsfonden

Udviklingsfonden er oprettet ved overenskomstforhandlingerne i 1973 mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO).

Fondens midler anvendes til:

a) Effektivisering og videreudvikling af samarbejds- og konfliktløsningssystemet på hovedorganisationsniveau inden for DA/LO området samt opfølgning på især EU- og globale udviklingstendenser, der udfordrer den danske model.

b) Oplysnings- og uddannelsesformål, herunder for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter på DA/LO området.

> Læs mere om fonden og midlernes anvendelse.

Satser for 2017
Hvert halve år skal der indbetales til DA/LO Udviklingsfonden for det foregående halvår.

Satserne for 2017 er uændret i forhold til 2016 – og bidraget er fortsat 42 øre pr. præsteret arbejdstime.

Det svarer til 59 kr. om måneden eller 354 kr. for et halvår pr. fuldtidsansat.

Satser for 2018
Satsen for 2018 er ændret til 45 øre pr. præsteret arbejdstime.

Det svarer til 63 kr. om måneden eller 378 kr. for et halvår pr. fuldtidsansat.

> Læs mere under Vejledning / FAQ.

Indberetning via lønsystem
Slip for manuel indberetning hvert halvår – indberet automatisk via virksomhedens lønsystem. Kontakt dit lønservicebureau for at høre nærmere.

  Print sidens tekst

Genveje til

DA/LO Udviklingsfonden  |  Vester Voldgade 113  |  1790 København V  |  Tlf. 33 11 36 88  |  E-mail: dalo@da.dk  |  CVR nr. 14610391